Деца от Русе и Ветово за втори път ще отбележат Международния ден на толерантността с фестивали

Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“, в качеството си на бенефициент по проект BG05M2OP001-3.001-0028 „Ранна социализация чрез успешна образователна интеграция“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 и партньорските учебни заведения от Община Русе и Община Ветово Ви канят заедно да отбележим 16 ноември – Международния ден на толерантността!

През този ноември ще проведем второ издание на фестивалите „Децата на Русе пеят и танцуват“ и „Децата на Ветово пеят и танцуват“. Събитията са част от дейност № 5 на проекта „Насърчаване на интеграционния процес чрез творчество, съвместни познавателни дейности и изяви за съхраняване на културната идентичност на децата от различните етноси“.

Фестивалът „Децата на Русе пеят и танцуват“ ще даде възможност на децата от ДГ „Червената шапчица“, ДГ „Ралица“, ДГ „Пинокио“ и ДГ „Роза“, с. Ново село да покажат талантите си на голяма сцена в Пленарна зала на Община Русе на 16.11.2018 г. от 10,00 часа.

Възпитаниците на ДГ „Щастливо детство“, гр. Ветово и ДГ „Звънче“, с. Смирненски ще се изявят на 21.11.2018 г. от 10,00 часа на сцената на читалището във Ветово по време на фестивала „Децата на Ветово пеят и танцуват“.

Бъдете наши гости!

Сподели:

Още новини от деня