Деца от социални услуги в Община Русе получиха технически средства

Деца от социални услуги в Община Русе получиха технически средства

Време за прочитане: < 1 мин.

За да не прекъсва по време на пандемията обучението на децата и младежите, настанени в социални домове в Русе, беше извършено проучване сред доставчици на услуги от резидентен тип.

Това са Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибриум, Българският Червен Кръст и Сдружение „Дете и пространство“.

Част от децата нямат необходимите технически устройства и самостоятелни компютри. За децата с увреждания обучителните материали се разпечатват и на хартиен носител.

Община Русе разработи и представи проект, който беше одобрен. Съгласно сключен договор между Фонд „Социална закрила“ и общината беше реализирана инициативата „С грижа за децата от социалните услуги в Русе“ по утвърдена целева програма. Проектът е на стойност 5 487 лв.

Кметът на Община Русе Пенчо Милков, заместник-кметът Енчо Енчев и директорът на дирекция „Хуманитарни дейности“ Катя Петрова предадоха на доставчиците на социални услуги 3 преносими компютъра – лаптопи, 7 таблета, 2 настолни компютъра и 3 принтера, за нуждите на децата с увреждания от Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания и без здравословни проблеми. 

Сподели: