община-Бяла-табела

Джи Ти Ей Петролеум ООД ще изгради складово стопанство за съхранение на пътен битум и инсталация за производство на полимермодифициран битум

Джи Ти Ей Петролеум ООД ще изгради складово стопанство за съхранение на пътен битум и инсталация за производство на полимермодифициран битум в Бяла. Планира се изграждането на 9 резервоара за съхранение на пътен битум. 8 от тях ще имат обем от по 80 м3, а един – 1 000 м3. Инсталацията за производство на полимермодифициран битум ще включва 3 технологични съда всеки с обем по 50 м3, снабдени с бъркалки. Подготвя се ремонт на съществуваща сграда на котелната инсталация и прилежащите и помещения. Ще бъдат подменени двата съществуващи водогрейни котли с 2 маслогрейни с мощност по 950 kW всеки. Ще се изгради и система от технологични тръбопроводи, съоръжения за товарене, разтоварване и съхранение на битума.

/снимката е архивна и с илюстративна цел/

Сподели: