“ДЖОН БЪЛГАРИЯ” ЕООД подготвя производството на PVC топки и изделия за спорт и развлечения в Бяла

“ДЖОН БЪЛГАРИЯ” ЕООД подготвя производството на PVC топки и изделия за спорт и развлечения в Бяла. Производствената база ще се намира на територията на бившия завод „Латекс“, като на година се планира оттам да излизат по 300 000 скачащи топки и 2.4 млн. топки за спорт и развлечение. Ще се работи на две смени по 8 часа на ден, общо 252 дни в годината. На работа ще бъдат наети 25 души /20 мъже и 5 жени/. Ще се използва сградата на съществуващ цех за потапателни латексови изделия, като се извършат минимални промени във функционалното разпределение на сградата. Складът за суровини ще е с площ 500 м2 със самостоятелен вход. Ще има 3 работни помещения, като те ще са с площ съответно 790 м2, 863 м2, 848 м2. 784 м2 ще е площта на помещението за поддръжка. 62 м2 ще е площта на компресорното, а е предвидена и административната част. Инсталирането на съоръженията там ще стане поетапно през идните 2 години.

Сподели: