Учебната година започва присъствено за всички студенти на Русенския университет в редовна форма на обучение

Дигитален форум представя градската мобилност в Русе

Време за прочитане: 2 мин.

Община Русе съвместно с Русенския университет „Ангел Кънчев“ организира уебинар на тема  „Устойчива и интелигентна градска мобилност с нулеви емисии“. Срещата ще се проведе на 17 септември и е част от ежегодната кампания „Европейска седмица на мобилността“.

Целта на семинара е да се проведе диалог за перспективите за изграждане на устойчива и интелигентна транспортна система и мобилност с нулеви емисии на град Русе, отговаряща на предизвикателствата и предимствата на цифровото и зелено бъдеще!

Модератори на срещата ще са Димитър Недев, зам. кмет на Община Русе и проф.д-р Велизара Пенчева, заместник -ректорът по Учебната работа в Русенския университет „Ангел Кънчев“

Семинарът ще се проведе онлайн на 17 септември, за да присъствате последвайте линка: https://meet.uni-ruse.bg/b/ye2-hwt-wdj  

                                 Програма:

11:00-11:20    

Приветствия от ръководството на Община Русе и Русенски университет „Ангел Кънчев“

11:20-11:35    

Тема: Семинар на тема Международна и европейска политика и практики в градската мобилност: перспективи за градската мобилност в ЕС. Глобалният преход на градска мобилност? Система MaaS. Как градовете могат да планират устойчива градска мобилност след COVID – 19.

Говорител:       Проф.д-р Велизара Пенчева

11:35-11:50    

Тема: Съвременното състояние и перспективи за развитие на градския пътнически транспорт в Русе

Говорител: Александър Георгиев, изп. директор на Общински транспорт Русе

11:50-12:10    

Тема: Нисковъглеродна енергия за транспорта-проекти и решения.

      Демонстрация на изпълнени проекти

Говорител: Доц. д-р Асен Асенов, Доц. д-р Иван Белоев,

 гл. ас. д-р Димитър Грозев, гл. ас. д-р Димитър Грозев

12:10-12:20    

Тема: Безопасност на автомобилното движение и градска мобилност     

Говорител: Доц. д-р Даниел Любенов, инж. Полина Атанасова

12:20-12:30    

Тема: Възможности за симулация на пътна обстановка в условията на град Русе 

Говорител:Гл. ас. д-р Павел Стоянов

12:30-12:40    

Тема: Градската мобилност, сбор от различни участници в пътното движението. Проблеми и решения.

Говорител: Гл. ас. д-р Свилен Костадинов

12:40-13:00    

Дискусия 

По време на срещата ще бъдат обсъдени и други теми свързани с градската мобилност и безопасността на движение.

Сподели:

Още новини от деня