Димитър  Георгиев Балкански е удостоен със званието „Почетен гражданин на Община Борово“

Адв. Димитър Георгиев Балкански е удостоен със званието „Почетен гражданин на Община Борово“. Това стана с решение на Общински съвет – Борово.

Завършил е юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1994 г. със специалност „Право“.

В началото на 1995 г. започва професионалната си кариера в данъчната администрация като „Младши юрисконсулт“ в Отдел „Обжалване” на Столично териториално управление на данъчната администрация (СТУДА), като последователно преминава през всички длъжности за юрист в йерархията на държавната администрация, стигайки до длъжността „Главен юрисконсулт“.

В началото на 2000 г. е назначен за Началник на Отдел „Обжалване” при Регионална данъчна дирекция – София (впоследствие Дирекция „ОУИ” – София при ЦУ на НАП), като остава на този пост до месец март 2007 г.. През упоменатият период изпълнява и функциите на „Зам. директор“ на Дирекцията.

В качеството си на Началник „Отдел“ ръководи голям брой специалисти и експерти по данъчно право (над 60 души, в т.ч юристи и методолози), специализирани в произнасянето по жалби срещу ревизионни и други актове и действия на данъчната администрация, както и в осъществяването на процесуално представителство на НАП пред съдилищата.

Активен участник в множество работни срещи, комисии и семинари, свързани с развитието и усъвършенстването на данъчната администрация и данъчното право.
Автор е на редица публикации, свързани с въпросите на данъчното и осигурителното право и данъчния процес.

Считано от месец май 2007 г. работи като адвокат на свободна практика, като понастоящем е адвокат в Софийската адвокатска колегия.

През месец март 2009 г. основава Адвокатско дружество „Балкански и партньори“, което вече над 10 години е водещо в защитата на данъчните и осигурителни права на фирмите и гражданите.

Специалист по данъчно, осигурително и корпоративно право, както и в сферата на данъчния и административния процес.

Нещатен съветник е към Комисията по Бюджет и финанси при Народното събрание.

Владее английски и руски език.

Сподели: