Кметът на Община Бяла Димитър Славов направи отчет на отминалия мандат

Димитър Славов е кандидат за кмет на ГЕРБ в Община Бяла

Димитър Славов е регистриран като кандидат за кмет на Община Бяла, област Русе по предложение на партия „ГЕРБ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври. Петър Илиянов Петров е кандидатът на ГЕРБ за кмет на кметство с. Босилковци; Тихомир Йорданов Йорданов е кандидат за кмет на кметство с. Дряновец; Емил Тодоров Георгиев е кандидат за кмет на кметство с. Копривец; Асан Мустафа Ибрям е кандидат за кмет на кметство с. Лом Черковна, а Добромир Димчев Добрев – кандидат за кмет на кметство с. Полско Косово по предложение на партия „ГЕРБ”.

Кръстинка Тодорова Арабаджиева е регистрирана като кандидат за кмет на кметство с. Полско Косово, а Мариян Тодоров Георгиев – като кандидат за кмет на кметство с. Босилковци по предложение на Коалиция „БСП за България”.

Кандидатите за общински съветници на тази коалиция са: Красимира Йорданова Пенева, Кольо Петков Келерджиев, Емилия Христова Пантилеева, Димитър Светославов Бонев, Георги Божидаров Георгиев, Кристиян Георгиев, Милен Лазаров, Светла Грозева, Нягол Ангелов, Величко Великов, Кръстинка Арабаджиева, Мариян Георгиев.

Красимира Пенева е кандидат за кмет на тази коалиция в Община Бяла.

Айлян Раифова Карамехмедова е кандидат за кмет на Община Бяла от ДПС. Тя е и водач на листата на общинските съветници там. Следват: Милен Петров Асенов, Севинч Хасанова Исаева, Рамадан Хасанов Рамаданов, Азизе Хасанова Мехмедова, Мерал Мехмедова Чолакова, Аджер Ахмедова Мустафова, Ердем Руждиева Рамаданова, Венета Ангелова Асенова, Зиза Ангелова Маринова, Джевдет Исмаилов Шавков.

Партията регистрира Венета Ангелова Асенова като кандидат за кмет на кметство с. Лом Черковна и Милен Петров Асенов като кандидат за кмет на кметство – с. Полско Косово.

Сподели: