Дипломира се първият випуск на СУ "Васил Левски" – Ветово с дуална форма на обучение

Дипломира се първият випуск на СУ „Васил Левски“ – Ветово с дуална форма на обучение

Вчера се проведе церемония по връчване на дипломите на първия випуск на учениците от СУ „Васил Левски“ – Ветово, които са избрали дуалната форма на обучение, инициирана и осигурена от „Каолин“ ЕАД.

На 15 септември 2016 година първата група от 13 ученици бяха посрещнати от ръководството на „Каолин“ ЕАД, за да бъдат обучавани по специалността „Обогатяване на полезни изкопаеми“ за придобиване на професия „оператор в минната промишленост“. През 2016 година те са едва 13, но всяка следваща година броят им се увеличава с още 26.

Така от една специалност в началото, днес децата могат да избират и да се обучават и по специалностите „Електрообзавеждане на производството“ и „Технология на неорганичните вещества“, както и да придобият съответно професия „електромонтьор“ или „химик-оператор“.

„Децата от община Ветово имат прекрасната възможност да се обучават и да придобият професия в Центъра за дуално обучение. Той разполага с възможно най-доброто и модерно техническо и материално оборудване. И до днес ръководството на „Каолин“ ЕАД продължава да инвестира в изграждането на сгради, зали и лаборатории и получава акредитация за нови специалности.

Като човек, роден и израснал тук, се чувствам изключително щастлив и горд, че точно във Ветово е създаден Центърът за дуално обучение на „Каолин“ ЕАД и че бъдещите поколения ще могат да придобиват знания, практически умения и да се развиват в модерна среда“, заяви народният представител Андриан Райков и пожела успех на младите хора.

Сподели: