смрикаров получава награда

Диплом „Носител на просвета“ за проф. д-р А. Смрикаров от Русенския университет

смрикаров получава наградаНа 3 юли в НДК, председателят на Националното представителство на студентските съвети Яна Вангелова връчи дипломи „Носител на просвета“ на 15 студенти и дейци на науката и културата от цялата страна. От Русенския университет с това звание беше отличен проф. д-р Ангел Смрикаров. Той е бил номиниран от ръководството на Академичната общност и от Студентския съвет на Русенския университет.

Проф. Смрикаров е бил 3 мандата зам.-ректор по научната дейност на университета. Основател е на водеща в страната научна школа по ИКТ-базирани иновационни образователни технологии. Успешно защитилите под негово ръководство докторанти са вече доценти и професори, които от своя страна „произвеждат“ нови и нови научни кадри.

Инициатор и координатор е на Националната програма за създаване на виртуално образователно пространство, в която са участвали почти всички университети и много институти на БАН. Ръководител е на проект за развитие на електронните форми на дистанционното обучение, в който са били обхванати всички катедри на Русенския университет. Понастоящем координира проект „Русе – град на иновативните училища“, в който са включени всички училища на Русенския регион.

Той е съавтор на проекта на Националната програма за дигитализиране на образованието, целта на която е да се адаптира образователната система към дигиталното поколение чрез активно и ефективно използване на ИКТ-базирани иновационни образователни технологии.

Пред академичната общност на русенската Алма Матер проф. Смрикаров изрази увереността си, че тези резултати биха били невъзможни без творческата атмосфера, създадена в университета от неговото ръководство и от ректора, чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, като подчерта, че постиженията по проектите са плод на интензивната работа на всички колеги от Центъра по образователни иновации и са производни на европейските тематични мрежи инициирани и координирани от висшето училище.

Сподели:

Още новини от деня