Директорите на училища от Русенския регион обсъдиха предимствата и недостатъците на хартиените и електронните книги и учебници

Директорите на училища от Русенския регион обсъдиха предимствата и недостатъците на хартиените и електронните книги и учебници

Работна среща – семинар по национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“се състоя в Русенския университет „Ангел Кънчев“ с участието на началника на РУО – Русе д-р Росица Георгиева. Директорите на училища от Русенския регион обсъдиха предимствата и недостатъците на хартиените и електронните книги и учебници. Обучението постави акцент на интерактивните мултимедийни ресурси и използването на изкуствения интелект в учебния процес.

Сподели: