Директори и учители от русенските училища ще участват в семинар за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение

Концепцията на Русенския университет за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение ще бъде представена пред директори на общинските училища. Семинарът, организиран съвместно с Регионалното управление по образованието, започва в 11 часа на 14 ноември (вторник) в зала 2Г.204 (Сименс).

Лектори ще бъдат чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев и проф. д-р Ангел Смрикаров, които определят като лайтмотив на Концепцията мисълта на американския философ Джон Дюи: „Ако днес учим децата си по начина, по който сме ги учили вчера, то ние ограбваме бъдещето им.“

Основната цел на концепцията е, чрез въвеждане и ефективно използване на иновационни образователни технологии и дидактически модели в преподавателската практика, да се адаптира образователната система към дигиталното поколение, като с това се даде възможност на ВСЕКИ да учи по ВСЯКО време и на ВСЯКО място с помощта на ВСЕКИ преподавател с използване на ВСЯКО крайно устройство – компютър, лаптоп, таблет, фаблет, смартфон и др.

Сподели: