Директори на русенските професионални гимназии подкрепят оптимизирания план – прием за идната учебна година

Отворено писмо от директори на професионални гимназии в град Русе бе оповестено днес. То е в подкрепа решението на Регионалното управление на образованието – Русе и одобрява оптимизацията на план-приема за учебната 2018/2019 година. В него се казва:

„Негативната демографска тенденция от години намали значително броя на учениците в страната и региона. Задълбочаващият се недостиг на работна сила на променящия се пазар на труда наложи увеличението на бройките за прием в професионалните паралелки да се превърне в държавна политика. „Приемът на ученици в професионалните училища ще бъде увеличаван през годините… Бизнесът все по-често и по-остро ни напомня за необходимостта от това“, подчерта в свое изказване г-н Красимир Вълчев – министър на образованието и науката.

Същите причини наложиха увеличението на приема в професионалните паралелки и на областно ниво. В началото на тази година Областна администрация Русе, Община Русе и РУО- Русе, инициираха редица срещи с представители на местния бизнес („Конфедерация на работодателите и индустриалците в България“, „Камара на строителите в България“, „Камара на машиностроенето“, „Съюз на хотелиерите и ресторантьорите“ и др.), на които те отчетоха спешна необходимост от работна ръка в различните отрасли и настояха за приоритетна роля на професионалното образование в града ни.

Позовавайки се на гореизложеното, категорично подкрепяме становището на РУО- Русе, за оптимизиране на държавния план-прием за учебната 2018/2019 година.

Всички русенски ученици са наши деца и ние се гордеем с техните постижения, независимо дали са свързани с изяви в профилираните и професионалните училища. Важното е да им дадем възможността да открият своето място в динамичното ни съвремие, където гъвкавостта на икономиката преразпределя приоритетите, променя балансите и диктува новите условия на обучение и труд.“

Сподели: