ПЧСУ "Леонардо Да Винчи" - Русе осъществи успешно проект "Артистичен подход към бизнеса, образованието, предприемачеството и културата"

Директорката на училище „Леонардо да Винчи“ на работни срещи в Европейския парламент

Директорката на Първо частно училище „Леонардо да Винчи“ Светлана Харизанова ще участва в работни срещи в Европейския парламент в Брюксел по лична покана на еврокомисар Мария Габриел. Теми на дискусиите са иновациите и новите технологии в образованието.

Русенското училище „Леонардо да Винчи“ е активен участник в процеса на европейското образователно сътрудничество чрез множество проекти, които насърчават новаторството в учебния процес, личностното развитие на учениците и израстването им като граждани.

В близко време предстоят две нови инициативи в тази посока. Първата от тях е откриването на училищния Кариерен учебен център „Избор! Цел! Посока!“ с  финансовата подкрепа на фирма „Булмаркет“, партньор на училището.

Другата инициатива е участието на преподаватели от ПЧСУ „Леонардо да Винчи“ в международна среща по въпросите на дигиталното включване на различните възрасти, която се организира в град Велес, Северна Македония, по проект „Дигитално включване“, финансиран по програма „Еразъм +“.

Работното посещение на Светлана Харизанова в Европейския парламент е от 11 до 13 октомври 2022.

Кариерният център се открива на 10 октомври 2022.

Участието на учителите в международната среща във Велес е от 13 до 15 октомври 2022.

Сподели: