Директорът на Археологическия музей в Констанца и част от неговия екип обсъдиха възможностите за съвместно сътрудничество в областта на наследството с директора на русенския музей проф. Николай Ненов

Директорът на Археологическия музей в Констанца и част от неговия екип обсъдиха възможностите за съвместно сътрудничество в областта на наследството с директора на русенския музей проф. Николай Ненов

Директорът на Археологическия музей в Констанца, Румъния, Аурел Мототоя и част от неговия екип обсъдиха възможностите за съвместно сътрудничество в областта на наследството с директора на русенския музей проф. Николай Ненов. Двата музея подготвят концепции за развитие на експозиционните пространства, които ще опитат да реализират по Програма за Трансгранично сътрудничество.

По време на посещението си гостите от Румъния разгледаха музея като използваха и виртуалната реалност за визуализиране на Средновековния град Червен.

Сподели: