Директорът на ОУ „Ангел Кънчев“ – Русе бе избран за председател на общото събрание на училищните директори

Директорът на ОУ „Ангел Кънчев“ – Русе Енчо Енчев бе избран за председател на общото събрание на училищните директори. Негови заместници са Митко Кунчев – директор на ПМГ „Баба Тонка“ – Русе и Елена Славчева – директор на детска градина „Детелина“ – Русе. Секретар е Станислав Георгиев – директор на СУ „Възраждане“ – Русе.

Сподели: