Директорът на ПГО - Русе уаства в работна среща с директори на училища, членове на Националната асоциация на училищата по мода „Росица Иванова“

Директорът на ПГО – Русе участва в работна среща с директори на училища от Националната асоциация на училищата по мода „Росица Иванова“

Инж. Диана Иванова – директор на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе в периода от 18. до 22. януари 2022 г. участва в работна среща в гр. Сливен с директори на училища, членове на Националната асоциация на училищата по мода „Росица Иванова“ (НАУМ).

Участници в инициативата на #МОН са представители на Българската асоциация по текстил, облекло и кожи, Националната агенция за професионално образование и обучение, висши училища и колежи, Браншовия съюз на производителите на текстил в България, Научно-техническия съюз по текстил, облекло и кожи, Асоциация на индустриалния капитал и др.

Инж. Иванова презентира пред гостите на събитието открития през м. октомври 2021 г. „Център за технологии в креативните индустрии“, създаден към гимназията и модерно оборудван по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. Обновената база предоставя възможност на ученици и учители да учат и творят в учебна среда от ново поколение чрез експерименти, екипни проекти, формиране на ключови професионални умения.

Именно към планиране на общи действия, насочени към осигуряване качеството на професионалното образование в сътрудничество с бизнеса, е фокусът на дискусиите на работната среща в Сливен.

В един от модулите инж. Диана Иванова представи първото одобрено онлайн учебно помагало по предмета „Процеси и машини в шевното производство“. Помагалото е разработено от екип от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе в рамките на дейности по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“.

Учебните материали за специфична професионална подготовка обхващат 100% от съдържанието на предмета. Изготвените видео уроци, алгоритми и презентации с практически задачи по методични единици са в подкрепа на обучението от разстояние в електронна среда чрез средствата на STEM-технологиите.

Вдъхновението за осъвременяване на образованието е иновативен модел за дигитализиране на учебното съдържание и придобиване на актуални професионални компетенции.

Сподели: