Директорът на Регионален исторически музей – Русе в Естония на конференция

Директорът на Регионален исторически музей – Русе в Естония на конференция

Директорът на Регионален исторически музей – Русе проф. д-р Николай Ненов и докторант Искрен Великов участват в 51-ата годишна конференция на Международния комитет за музеи и колекции по етнография (ICME) към ИКОМ, която се провежда в Естония. Двамата са включени в постер сесията на събитието в Националния музей на Естония. Постерът, който ще представи проф. Ненов, е свързан с промените в самопредставянето на местната общност в с. Новград, а постерът на Искрен Великов засяга наследството и местните общности по протежението на река Янтра. Реализирани са по проект „Културни ресурси, валоризиране на наследства и местно развитие“ на Института по етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН в партньорство с Регионален исторически музей – Русе, Регионален исторически музей – Сливен и Нов Български университет.

Проектът е насочен към локални политики и практики за опазване, реконструиране, създаване и валоризиране на културни наследства за местно развитие и тяхното въздействие върху качеството на живот. Проучват се „гласовете“ на местните общности и се създава среда за дискусия и ценностно преосмисляне на културните ресурси като наследства в постоянен диалог между местни, експерти, изследователи, заинтересовани страни. Изследването се фокусира върху селища от областите Русе и Сливен.

Сподели: