Директорът на русенската библиотека Теодора Евтимова участва в среща на партньорите по проект FINLIT

Директорът на русенската библиотека Теодора Евтимова участва в среща на партньорите по проект FINLIT

Директорът на русенската библиотека Теодора Евтимова участва в среща на партньорите по проект FINLIT („Финансова грамотност в обществените библиотеки”) за възрастни 50+, финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия и координиран в България от Фондация „Глобални библиотеки“.

Срещата се проведе на 23 август в Регионална библиотека „Пейо Яворов“ – Бургас. По време на дискусията беше подчертано, че всички библиотеки от мрежата, които искат да провеждат обучения по проекта, ще могат да се включат и да разчитат на помощта на екипа на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, тъй като негови членове са обучени и вече проведоха пилотните обучения в Русенска област.

Припомняме, че библиотекари от Регионална  библиотека „Любен Каравелов“ в Русе и от обществени библиотеки от област Русе – гр. Мартен, с. Семерджиево, с. Тетово и с. Червена вода, участваха на 19 и 20 април т.г. в пилотното двудневно обучение за обучители по проект FINLIT („Финансова грамотност в обществените библиотеки”). По време на двудневния семинар те се включиха в онлайн сесия с всички страни по проекта и в практическите занятия, водени от експерти. Обучаемите получиха своите сертификати за завършени онлайн курсове по финансова грамотност за начинаещи и напреднали. След това – през месеците май и юни 2021 г., библиотечните специалисти проведоха пилотни обучения с 38 човека от областта, които получиха сертификати за завършения курс.

Международният проект FINLIT („Финансова грамотност в обществените библиотеки“) има за своя основна цел да повиши нивото на финансова грамотност на възрастните хора, използвайки нов подход и огромния потенциал на обществените библиотеки като центрове за неформално образование и учене през целия живот. Той е с продължителност две и половина години и се изпълнява едновременно в България, Полша, Словения и Румъния.

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе има дългогодишен опит в провеждане на обучения по финансова грамотност за деца и възрастни, което я прави ценен партньор за всички, които организират подобни семинари.

Сподели: