Представят във Варна работата по изготвянето на стратегическите документи и активности за Червен и Ивановските скални църкви

Представят във Варна работата по изготвянето на стратегическите документи и активности за Червен и Ивановските скални църкви

Директорът на русенския музей проф. Николай Ненов и музеологът д-р Искрен Великов представят във Варна работата по изготвянето на стратегическите документи и активности, свързани с разработването на местни археопланове с фокус върху Средновековния град Червен и Ивановските скални църкви. Форумът е част от поредицата партньорски срещи по проект „Археологически парк в градски зони като инструмент за устойчиво местно развитие („ArcheoDanube“), който се осъществява по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020. Участниците работят в посока на проучване на възможностите за развитие на археологическите обекти в археологически паркове, както и върху практическото осъществяване на концепцията чрез серия от обсъждания, работни групи, интерактивни уъркшопи и семинари, които целят разработването и прилагането на набор от инструменти, улесняващи процеса по трансформиране, както и реализиране на конкретни дейности в различните обекти на наследството, включени в проектната идея.

Домакин на двудневната партньорска среща е Българската асоциация за трансфер на иновации и технологии във Варна.

Сподели: