топлофикация сепарираща инсталация

Директорът на „Топлофикация Русе“ инж. Севдалин Желев: Ние ще изгаряме RDF напълно контролирано, РИОСВ непрекъснато следят всички наши екологични показатели

Директорът на „Топлофикация Русе“ инж. Севдалин Желев коментира днес ползите за града при оползотворяването на отпадъци при производството на енергия.

– В последните дни се говори за намерението на Вашето Дружество да използвате в енергийния си микс и отпадъци. Разкажете ни повече.

– Нашето инвестиционно намерение не е да изгаряме безразборно несортирани отпадъци, а да произвеждаме електро- и топлоенергия от предварително детайлно сепарирани боклуци. Това е т.нар. RDF, което представлява специално отделена смес от материали, отличаващи се с по-висока горимост в сравнение с компонентите в общия поток отпадъци. В този тип отпадък попадат най-вече хартия и пластмаса.

– Положителното за нас е, че технологията за изгаряне на RDF е значително по-ефективна в сравнение с изгарянето на въглища, тъй като при нея се произвеждат по-голямо количество топлинна и електроенергия със същото количество гориво. Използването на това гориво ще ни позволи да стабилизираме цената на предлаганата услуга.

– По какъв начин ще се снабдявате с това модифицирано гориво?

– За целта в момента сме в процес на въвеждане в експлоатация на сепарираща инсталация, която разработихме изцяло с участието и безрезервната помощ на български специалисти. Идеята е сметта, която се събира от боклукчийските камиони в града да постъпва в нашето съоръжение и отпадъците, които могат да бъдат изгорени от нас да бъдат отделяни и сепарарирани и след това пренасочвани директно към Топлофикация.

– Няма ли „Топлофикация Русе“ ЕАД да замърсява околната среда, горейки отпадъци?

– Отново бих искал да подчертая, че няма да горим безразборно отпадъци, както се опитва да се внуши на местната общественост.

В никакъв случай няма да станем по-големи замърсители на околната среда, тъй като прекалено малка част от енергийния микс, използван от Дружеството, ще бъде именно този модифициран отпадък. Далеч по-полезно е отпадъците да се оползотворяват в производствената ни дейност, отколкото да се оставят на открити площи да се разлагат и да носят зарази в района. Освен това в нашите инсталации за горене на въглища, разполагаме с множество пречиствателни съоръжения, които очистват отделяните вредни газове и това е поредното доказателство, че е далеч по-екологично ние да оползотворяваме тези отпадъци, отколкото да се трупат на открити площадки.

Сепарирането на битови отпадъци, последващото обработване на рециклируемите материали и внедряването на полученото гориво в производството на енергия е модел, който от много години се използва в множество развити европейски страни и до момента никой не се е оплакал от вредни въздействия. Напротив, всички отбелязват позитивите от внедряването на тази технология в енергийните Дружества.

– Как ще убедите обществеността в твърдението си, че Вашите действия са по-екологични?

– Ние ще изгаряме RDF напълно контролирано, РИОСВ непрекъснато следят всички наши екологични показатели. Горивата, които изгаряме в производствената си дейност при преработката си минават през множество очистващи съоръжения и в крайна сметка димът, който излиза от нашите комини съдържа много по-малко вредни вещества в сравнение с това, което се случва, когато отпадъците се складират на открити площадки и се оставят да се разлагат без никой да се грижи за тяхното понататъшно оползотворяване.

– Ще допълните ли нещо за финал на нашия разговор?

– Необходимо е хората да разберат, че горенето на RDF няма вредни въздействия и всъщност представлява един ефективен и по-евтин начин да се изпълняват изискванията на Европейския съюз за ограничаване на депонирането на битови отпадъци. Целият този процес е строго регламентиран от българското и европейското законодателство и институциите следят изключително внимателно абсолютно всичко, отнасящо се до спазването му. Поради това е напълно, невъзможно, който и да било да си позволи да излезе от рамките на законоустановените граници.

– Ако гражданите на град Русе искат да дишат чист въздух и отпадъците в местното депо да не се запалват, е много по-добре те да бъдат третирани и след това изгаряни в нашата инсталация, все пак тя ще е специално пригодена и имаме надеждни пречиствателни съоръжения.

Сподели:

Още новини от деня