имоти сиана топлоизолация на жилище

Директорът на „Топлофикация Русе“ С. Желев: Една от най-големите ни цели е да осъществим разширяване на топлопреносната мрежа

Директорът на „Топлофикация Русе“ ЕАД инж. Севдалин Желев направи равносметка за постигнатите цели през изминаващата година

Инж.Желев, какво променихте и подобрихте през тази година по отношение на Вашите клиенти?През изминаващата година „Топлофикация Русе“ ЕАД изгради и въведе в експлоатация 3 нови абонатни станции, които захранват 3 сгради. Освен това включихме 2 допълнителни сгради към вече съществуващи абонатни станции.

Радваме се да съобщим, че през годината успяхме да присъединим около 60 нови клиенти. През 2018 г. бяха сключени 9 предварителни договора за присъединяване на нови сгради, тъй като това изисква не само сериозни инвестиции, но и време, очакваме ефективното пускане в експлоатация на тези сгради да стане през предстоящата година, или най-късно до 2020 година.

Паралелно с тази дейност непрекъснато се стремим не само да поддържаме, но и подобряваме качеството на предлаганото обслужване от страна на нашите служители, което получават нашите абонати в клиентските ни центрове.

Често се говори за проблемите по топлопреносната мрежа. Успяхте ли да работите по решаването на тази задача?

През годината присъединихме 5 нови обекта към топлопреносната мрежа на града и в момента още 2 са в процес на приемане и включване. Осъществени са ремонти на повече от 70 точки по топлопреносната мрежа в града, по време на които са отстранени дефектирали участъци от топлопроводите, бяха подменени различни видове арматура, елементи от системите за автоматично регулиране, топлообменници и циркулационни помпи. Осъществихме годишна проверка на всички топломери с изтекъл срок и проведохме рехабилитация и профилактика на всички абонатни станции, които са собственост на Дружеството.

Успяхте ли да направите някакви подобрения или ремонти по техническата част на Вашите съоръжения?

Да, разбира се. Това винаги е била и продължава да бъде най-приоритетната задача в нашата работа. Радваме се, че успешно осъществихме всички предвидени мероприятия в нашата ремонтна програма за 2018 година. Отремонтирахме една от мелниците. Осъществихме и различни ремонтни дейности по котел 7, както и редица подмени, ревизии и ремонти по съоръженията на Дружеството.

Какво планирате за следващата година?

Една от най-големите ни цели е да осъществим разширяване на топлопреносната мрежа чрез присъединяването на планираните 12 нови обекта, които са в процес на строеж и са подали заявление за включване.

Надяваме се, че ще успеем да извършим планираните ремонтни дейности по подмяната на компроментирани участъци от топлопреносната мрежа.  Бихме искали да организираме и проведем цялостна рехабилитация и профилактика на всички абонатни станции, които са собственост на Дружеството.

Ремонтната ни програма включва подмяна на различни видове арматура, елементи от системите за автоматично регулиране, топлообменници и циркулационни помпи. Ще се постараем да подсигурим необходимите количества тръби, елементи и резервни части за топлопроводи и абонатни станции, което ще ни позволи да отстраняваме във възможно най-кратки срокове евентуално възникнали аварийни ситуации.

Отново планираме да извършим обичайната годишна проверка на всички топломери, чиито срок на годност изтича през настоящата година.

Във връзка с качеството на обслужването, смятаме да осъществим серия от обучителни меропрития, чиято главна цел е повишаването на  квалификацията на служителите. Така се надяваме тяхната работа да стане по-ефективна и с по-голяма лекота да се решават възникналите проблеми.

Сподели:

Още новини от деня