Дирекция “Бюро по труда”- Бяла откри нова процедура за кандидатстване на работодатели по насърчителни мерки за заетост и обучение по ЗНЗ

Дирекция “Бюро по труда”- Бяла откри нова процедура за кандидатстване на работодатели по насърчителни мерки за заетост и обучение по ЗНЗ. Работодателите от общините Бяла, Борово, Ценово и Две могили вече знаят, че дирекцията разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през ноември 2013 г., както следва: • Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-го…

Код на новината : *119977.html

    

Сподели: