Дирекция “Бюро по труда”- Русе откри нова процедура за кандидатстване на работодатели по насърчителни мерки за заетост и обучение по ЗНЗ

Дирекция “Бюро по труда”- Русе откри нова процедура за кандидатстване на работодатели по насърчителни мерки за заетост и обучение по ЗНЗ. Дирекцията уведоми работодателите от общините Русе, Иваново, Сливо поле и Ветово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през ноември 2013 г., както следва: • Насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни младе…

Код на новината : *119978.html

    

Сподели: