Дирекция „Здравни и социални дейности“ в Община Русе работи последователно за изпълнение на заложените цели в Програмата за управление на Община Русе за управленски мандат 2011-2015 г.

Дирекция „Здравни и социални дейности“ в Община Русе работи последователно за изпълнение на заложените цели в Програмата за управление на Община Русе за управленски мандат 2011-2015 г. В дирекцията се систематизира информация за броя на потребителите на социални услуги, предоставяни в специализирани институции, в резидентни и услуги в общността. След направен анализ на потребностите на жителите на Община Русе са актуализирани и допълнени Годишните планове за развитие на социалните ус…

Код на новината : *120112.html

    

Сподели: