котовск данъчно община русе

Дирекция „Местни данъци и такси“ – Русе: Утре започва кампания 2020 г.

Време за прочитане: 2 мин.

Плащането на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства за 2020 година започва на 15 януари на касите в Дирекция „Местни данъци и такси”, намираща се на ул. „Котовск” №1 от  8:30 часа до 17:00 часа, без прекъсване. В паричния салон може да се плаща освен в брой и чрез ПОС-устройства.   

За удобство и улеснение на граждани и фирми е въведена услуга за онлайн проверка и плащане на задължения по местни данъци и такси. През сайта на Община Русе по всяко време, лицата могат да заплатят данъците си чрез своя клиентски идентификационен номер.

Плащания на данъци може да се извършва в касите на ИЗИПЕЙ и Фаст Пей в цялата страна, както и през интернет платформата ИПЕЙ.

Освен в брой, плащания могат да се извършват чрез банков превод в ТБ Инвестбанк АД  Русе  по сметка: BIC  IORT BGSF, IBAN  BG96IORT 73798400 0800 00 и код на плащане: 44 21 00 – данък недвижими имоти, 44 24 00 – такса битови отпадъци,  44 23 00 –  данък превозни средства, 44 14 00 – окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници, 44 28 00 – туристически данък.

Плащането на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства се извършва на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври. На предплатилите целия размер до 30 април, се прави отстъпка от 5 на сто. Размерът на дължимия данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2020г. няма да се съобщава чрез писма, доставяни от пощенски оператор. Проверка на задълженията може да се извършва на интернет страницата на Община Русе, Дирекция МДТ, както и на телефони: 082 506 527, 082 506 528, 082 506 529.

За невнесените задължения по ЗМДТ от минали години, се начисляват лихви за просрочие и за същите се прилагат процедури за принудителното им събиране чрез НАП и съдебни изпълнители.

Сподели:

Още новини от деня