С красива Коледна и Новогодишна украса посреща Община Ветово

Дирекция „Хуманитарни дейности, програми и проекти“ към Община Ветово ще изпълнява и занапред услугата „Патронажна грижа“

Общинските съветници във Ветово ще гласуват на свое извънредно заседание на 8 октомври за възлагане на услуга „Патронажна грижа“ по проект №BG05M9OP001-6.002-0202 „Патронажна грижа + в Община Ветово“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“. Изпълнението на дейностите по услугата ще се възложи на дирекция „Хуманитарни дейности, програми и проекти“ към Община Ветово. Съветниците ще дадат съгласието си финансираните по ОП „Развитие на човешките ресурси“ услуги по патронажна грижа да се ползват от потребителите без заплащане на такса за периода на предоставяне на услугата – 12 месеца.

Сподели: