Дискусионни форуми в Русе, Плевен и Бяла Слатина, организирани от „Каритас“, поставят на фокус нуждата от повече грижи за възрастните хора

Дискусионни форуми в Русе, Плевен и Бяла Слатина, организирани от „Каритас“, поставят на фокус нуждата от повече грижи за възрастните хора

Старостта е и наша отговорност, не само на държавата. Самотата убива, а възрастните хора страдат най-често от нея. Системата на финансиране на социалните услуги за възрастни хора в момента е организирана основно на проектен принцип и липсва устойчивост. Не достигат професионалисти като социални работници, липсват достатъчно услуги за домашна грижа, особено в по-малките населени места.

Това са част от изводите на мащабно проучване за достъпа на възрастни хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността, реализирано от мрежата на „Каритас“ на територията на цялата страна.

Повече от 60 участници в Русе, Плевен и Бяла Слатина обсъждаха резултатите от проучването по време на първите три от поредица кръгли маси, организирани от русенската „Каритас“ по темата „Когато търсенето изпреварва предлагането – гарантираме ли достъпа на възрастните хора до дългосрочни грижи в домашна среда?“. В следващите дни дискусиите продължават в общините Левски, Белене и Свищов.

Във форумите се включват представители на местните власти – общини и общински съвети, държавни институции, доставчици на социални услуги и професионалисти.

Екипите на „Каритас“ правят презентация на финалното изследване за дългосрочните грижи в домашна среда – напредък, предизвикателства и предложения за подобряване през погледа на Каритас. Фасилитатори водят дискусиите с опит, познавайки нуждите на местните хора.

Професионалисти в сектора – представители и на публични институции, доставчици на услуги от публичния и частния сектор, правят своите предложения и коментари с обратна връзка за успехите и предизвикателствата пред общинските програми за предоставяне на грижа в дома.

През 2027-а година всеки четвърти българин ще бъде на възраст над 65 години. Населението на страната застарява с все по-бързи темпове. Нуждата от дългосрочни грижи за възрастните хора расте както заради самото остаряване, така и заради все по-нездравословното стареене. Затова и основната цел на инициативата е да окаже влияние за промяна на съществуващите политики за дългосрочни грижи в дома и общността за една от най-уязвимите групи в българското общество – възрастните хора.

Кръглата маса се осъществява в рамките на Проект ACF/772 „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“ (www.dostap.caritas.bg), изпълняван с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП (2014 – 2021 г.).

Обсъжданията се провеждат в цяла България, където действа мрежата на „Каритас“. В края на февруари ще има публична дискусия и в Русенския университет, а финално събитие в София ще представи резултатите от проекта през месец март. Очаква се няколкогодишните усилия в тази посока да завършат с предложения за промени в законодателството и нормативната уредба на тази важна за обществото дейност.

Сподели: