Дискусия за бизнеса и миграцията се състоя в Русе

Дискусия за бизнеса и миграцията се състоя в Русе

Заместник областният управител на област Русе Свилен Иванов участва в кръгла маса и дискусия под надслов „Миграция и бизнес“.

„Настоящата тема представлява изключителен интерес за мен! Още повече, че преди няколко години имаше безработица, а сега бизнесът усеща сериозен недостиг на работна ръка.

Приветствам организаторите за тази инициатива! Считам, че начинът, по който може да се повлияе върху трудовата миграция е чрез осигуряването на работници и инвеститори, като по този начин се подпомогне икономическото развитие и последващите дейности, а това е особено важно за град като нашия.

Надявам се в края на срещата да се изведат идеи, които чрез помощта на Областна администрация Русе да намерят реализация в националната политика на държавата“ заяви заместник областният управител Свилен Иванов.

Настоящата инициатива е част от предвидените дейности по проект MIND „Миграция, взаимодействие, развитие“, в който участват 12 „Каритас“ организации от общо 11 европейски държави, а именно България, Австрия, Германия, Чехия, Холандия, Белгия, Италия, Португалия, Словакия, Словения и Швеция.

По този начин се цели насърчаването на обратна връзка и емпатия от всеки човек по отношение на някои глобални въпроси какъвто е и миграцията, а идеята е да се повиши осведомеността на широката общественост за връзката между миграцията и устойчивото развитие.

Припомняме, че Каритас Русе съвместно с Каритас България стартира кампания, която насочва вниманието на обществото към причините за миграцията, както и за правото на всеки човек да се чувства вкъщи, независимо къде се намира.

Сподели:

Още новини от деня