Дистанционно обучение по социална работа на студентите по социални дейности в Русенския университет

Дистанционно обучение по социална работа на студентите по социални дейности в Русенския университет

Седмицата от 23.03.2020 г. започна отново с дистанционни учебни занятия по социална работа със студентите в специалност „Социални дейности“ и преподавателите доц. дн Сашо Нунев и ас. Евгения Братоева. Освен представянето на лекции по учебен разпис, студентите имаха възможност в часовете за семинарни упражнения да представят подготвените от тях аналитико-синтетични конспекти и презентации и заедно с това да демонстрират резултати от работата си върху онлайн бяла дъска. Във връзка с пандемията Coronavirus (COVID-19) и реализирането на концепциите за формиране на култура на учене и проектно базирано дистанционно обучение студентите ще работят по изготвянето на продукция (писмена разработка и свързана с нейното съдържание презентация) с водеща тема „Социалната работа и професионалната дейност на социалния работник по време на пандемията Coronavirus (COVID-19)“. В разработките си те ще представят усвоените ценности, знания, умения и опит в условията на теоретичното и практическото обучение по социална работа и ще ги обвържат със своето виждане за значението на професионалната дейност на социалния работник в условията на криза, породена от пандемията Coronavirus. Създадената продукция ще бъде демонстрирана дистанционно в инициатива на Клуба на социалния работник, разкриваща позицията на студентите по социални дейности към отговорната функция и роля на професията на социалния работник в създалата се рискова ситуация за потребителите на социални услуги и населението. 

доц. дн Сашо Нунев,

Русенски университет „А. Кънчев“   

Сподели:

Още новини от деня