темида съд дело

Дисциплинарният съд поема казус с русенски адвокат

На 04.02.2021г., от 13.30 часа Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе проведе свое редовно заседание. С 6 гласа „За“, 1 – „Против“ и 1 – „Въздържал се“ след проведено съвещание на основание чл.137 ал.7 изр. 2 от ЗА бе взето решение, което заедно с дисциплинарната преписка и копие от досието на адв. Д. Р., да се изпрати на Дисциплинарния съд.

Адв. Светослав Михов –член на АС, избран с решение от 21.12.2020 г., да изготви, внесе и поддържа обвинение по ДД1/2020 г., докладва изготвеното от него обвинение. Адв. Михов докладва, че към настоящия момент адв. Д. Р. не е превел остатъка от 500 лв. /държи у себе си / на жалбоподателката Б. С. През целия период адв. Д. Р. не е положил усилия да се свърже с клиентката си, независимо, че е могъл и е бил длъжен да го стори. С тези си действия не само е накърнил интересите на клиента си, но с поведението си сериозно е уронил престижа и достойнството на адвокатската професия, нарушил е професионалната етика и морал.

Сподели: