главен инспектор в Дирекция „Инспекция по труда“ – Русе Георги Георгиев

ДИТ – Русе: Изтича срокът за подаване на декларациите за условията на труд

На 30 април изтича срокът за подаване на годишната декларация по чл. 15 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд. Това припомни днес главният експерт в Дирекция „Инспекция по труда“ – Русе Георги Георгиев.

Годишно се подават около 50 000 бр. декларации в национален мащаб. Това означава, че за оставащия един месец от срока трябва да бъдат подадени почти 90% от очакваните документи. За сравнение до 31.03.2017 г. са били подадени около 10 000 бр. декларации.

Задължение да подават декларации имат новосъздадени предприятия, както и такива, при които към 31 декември на предходната година има промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране. Подаването на голям брой декларации в последния момент може да доведе до затруднения при използването на софтуера за приемането и обработването им.

На сайта на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, в рубриката „Административно обслужване“, http://www.gli.government.bg/page.php?c=9, са публикувани подробни указания относно попълването и подаването на декларацията, включително и по електронен път. За улеснение на потребителите е публикувано и видео за конфигуриране на Java за работа в портала за електронни административни услуги на ИА ГИТ.

С цел намаляване на административната тежест от началото на 2018 г. не се подават уведомления за неподаване на годишна декларация за условията на труд, когато няма промени в подлежащите на деклариране обстоятелства. Заличена е и и административната услуга на ИА ГИТ за подаване на уведомленията, поради което подадените такива през 2018 г. ще бъдат приемани само за сведение.

Подобни публикации
Сподели:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ"