ДЛС „Дунав“ – Русе ще се сдобие с нов противопожарен автомобил през тази година

15 низови пожара са възникнали на територията на СЦДП от началото на годината до момента. Те са обхванали обща площ 456 дка, в това число и 229 дка държавна собственост. Повечето произшествия са причинени от небрежност при почистване на стърнища, като разпространението на огъня е благоприятствано от сравнително високите температури в началото на април тази година.
Статистиката от миналата година също показва, че човешка небрежност масово е причината за горските пожари в обхвата на предприятието. През 2018 г, в 11 происшествия са били опожарени 310 дка растителност, от които 206 декара широколистни гори, 23 декара иглолистни, а също 81 дка треви и незалесени площи.
Годишни планове за защита на горските територии от пожари са разработени за всички 17 териториални поделения. На територията на стопанствата вече са извършени съвместни проверки на действията, мерките и мероприятията за защита на горите от пожари, съгласно план за взаимодействие между ГДПБЗН и ИАГ. Противопожарните депа по места са оборудвани с моторни помпи с двеста метров шланг и струйник, съгласно приложението на Наредба 8.

СЦДП вече разпредели по стопанствата и нови 300 противопожарни табели.

Специализираните високопроходими автомобили на СЦДП за патрулиране и първоначална атака на горските пожари са 10 на брой /по един в ДГС Болярка, ДГС Горна Оряховица, ДГС Бяла, ДЛС Сеслав, ДГС Каракуз, ДГС Силистра, ДЛС Воден, ДГС Разград, ДГС Габрово и ДГС Елена/. При необходимост те се предислоцират за участие в гасене на възникнал горски пожар на територията на Северноцентрално държавно предприятие. За 2019 година, по финансов план е предвидено закупуване на още 6 противопожарни автомобила – за ДГС Буйновци, ДГС Плачковци, ДЛС Дунав-Русе, ДГС Севлиево, ДГС Свищов и ДГС Тутракан.

Сподели:

Още новини от деня