Днес беше проведена ежегодната студентска научна сесия в Юридическия факултет на Русенския университет

Днес беше проведена ежегодната студентска научна сесия в Юридическия факултет на Русенския университет

Днес, 26.05.2022 г., беше проведена ежегодната студентска научна сесия в Юридическия факултет на Русенския университет. Представени бяха изключително интересни и задълбочени доклади от студенти и докторанти от специалностите „Право“ и „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“.

Наред с отличните доклади на СНС бяха наградени и участниците в състезанието за решаване на наказателноправни казуси.

Сподели: