Днес бе официално открит Центърът за исторически превозни средстава към Русенски университет "Ангел Кънчев"

Днес бе официално открит Центърът за исторически превозни средстава към Русенски университет „Ангел Кънчев“

Днес, 14.11.2023г. в корпус 16 на Русенския университет бе открит новосъздаденият Център за исторически превозни средства.  Водещ на отриването бе преподавателят в катедра “Транспорт” и ръководител на професионалния университетски клуб “Четири колела” – доц. д-р Димитър Грозев.

Създаването на Центъра е плод на усилията и съвместната дейност на Русенския университет, неговия професионален клуб “Четири колела” и клуба за ретро автомобили “Авто-мото клуб Русчукъ”.

На откриването присъстваха ректорът на университета – академик Христо Белоев, деканът на факултет “Транспортен” – доц. д-р Асен Асенов, ръководителят на катедра “Транспорт” – доц. д-р Иван Белоев, ръководителят на катедра “Телекомуникации” – проф. д-р Георги Христов, преподаватели от двете катедри, членове на двата автомобилни клуба и студенти, имащи интерес към ретро автомобилите.

Академик Белоев поздрави създателите за инициативата и нейното осъществяване, като отбеляза, че те установяват една много интересна, иновативна и полезна връзка между старите и новите технологии и пожела на добър час на Центъра.

Предвижда се дейностите на центъра да включват: запознаване на ученици, студенти и докторанти с автомобилното историческо наследство; създаване на виртуален музей на ретро автомобилите в град Русе; предоставяне на управление на ретро автомобили в симулационна среда.

За инициативите, историята и съвместната работа на двата клуба – създатели на центъра разказа гл. ас. д-р Павел Стоянов от катедра “Транспорт” на университета.

Проф. д-р Георги Христов, ръководител катедра “Комуникации”,  демонстрира как работи 3 D скенерът от ново поколение, чрез който от реално съществуващите ретро автомобили ще бъдат създадени техни виртуални двойници, които ще се организират във виртуална библиотека.

Освен дигиталния модел на автомобила, който ще може да бъде разгледан от всеки, влязъл в библиотеката, тя ще съдържа и други полезни данни, например за собственика и за направените от него промени по колата. Чрез достъпа до тази библиотека за всеки неин “читател” ще е възможно и да управлява виртуално разглеждания от него ретро автомобил. Тази възможност беше демонстрирана пред гостите чрез създадената от организаторите на Центъра платформа за виртуално управление, в която бяха записани данните на пет реално съществуващи ретро автомобила.

Сподели: