пенчо милков

Днес бе приета новата индикативна работна програма на Оперативна програма „Добро управление“

Индикативната годишна работна програма на Оперативна програма „Добро управление“ за 2021 година бе приета на онлайн заседание днес. В него се включи и кметът на Община Русе Пенчо Милков.

Проектът се състои от 6 процедури на обща стойност 33 310 000 лв., сред които изграждането на единна информационна система и регистри в областта на културата, повишаване капацитета на служителите на МВР и на качеството на правосъдието посредством механизма на преюдициално запитване.

Предвижда се финансиране, което да осигури функционирането и на националната мрежа от областни информационни центрове в периода 2022-2023 г. Изцяло в полза на гражданите и бизнеса такъв център действа от 2012 година и в Русе в сградата на Доходното здание. Чрез информационни турове в областта или консултации на място служителите му ежедневно предоставят информация за възможностите кандидатстване за европейско финансиране.

Сподели: