Днес бяха извършени промени в състава на постоянните комисии на Общински съвет – Русе

Днес бяха извършени промени в състава на постоянните комисии на Общински съвет – Русе. Пенчо Милков от групата на БСП стана председател и член на постоянната комисия по младежта и спорта. Той бе освободен като член на постоянната комисия по териториално и селищно устройство. Антон Данаилов от групата на БСП бе освободен като председател и член на постоянната комисия по младежта и спорта, като той бе избран за член на постоянната комисия по териториално и селищно устройство.Д-р Пламен Кожухаров о…

Код на новината : *120250.html

    

Сподели: