Днес ВМРО - Русе и ВМРО - Две могили отдадоха заслужена почит на войводата Филип Тотю

Днес ВМРО – Русе и ВМРО – Две могили отдадоха заслужена почит на войводата Филип Тотю

Днес ВМРО – Русе и ВМРО – Две могили отдадоха заслужена почит на войводата Филип Тотю. Навършиха се 191 години от рождението на героя!

#ПомниГероите

Днес за пръв път отвори врата и изградената от нас нова ограда, и порта на къщата музей.

Ето и част от словото на Койчо Пенчев, човекът който пази духа на историята и се грижи тя да се предаде на идните поколения.

„МЪЧИТЕЛНА ИЗПОВЕД“

Често моля Бога Всевишен

да ме направи възвишен

Мечтател за дело достойно,

да развея знамето бойно…

И да тръгне народецът мирен

към подвиг геройски, всемирен.

Разкършил снага всемогъща (роля велика, но

неприсъща) да събаря прегради, стени и опори

– не да скимти, а да се бори…

Че да хукне подгонено злото, пред устрема горд

на доброто, а аз със фигура слаба и жалка да

спечеля победа значима, не малка.

Тъй че светът да замре, да се чуди луд ли съм или разчитам на луди…

И ако свърши нелепо борбата, това ще е участ

– знак на съдбата, че робът безсилен изобщо не става за чест да се бори, за почит и слава, а най му приляга вериги да влачи, покорен да бъде, да тачи палачи. Живее без вяра, труда ненавижда, преглъща лъжата, надежда не вижда, все е измамен – не знай да избира, каквото не търси – такова намира… Глупее доволен от фалша замаян, погледнат реално – изглежда окаян. За да те има народе, за да си вечен, много те моля – не ставай обречен!

📖Койчо Пенчев

Сподели: