Днес във Филиал Силистра на Русенския университет се откри новата академична година

Днес във Филиал Силистра на Русенския университет се откри новата академична година

На 20 септември 2022 година във Филиал Силистра на Русенския университет се откри новата академична година и бяха връчени дипломите на абсолвентите от випуск 2022. Гости на тържеството бяха областният управител инж. Николай Неделчев, д-р Мария Димитрова – председател на ОбС Силистра, Виолета Динкова – началник на отдел Образование и младежки дейности към община Силистра, Димитър Тодоров – заместник-областен управител на област Силистра.

В тържественото събрание участваха акад. Хр. Белоев – Ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев“, доц. д-р Светлозар Цанков – заместник-декан на факултет „Природни науки и образование“ и доц. д-р Анка Кръстева – заместник-декан на факултет „Електротехника, електроника и автоматика“.

Ректорът на най-голямото висше училище в Североизточна България връчи дипломите и грамоти на студентите с най-висок успех от следването от различните специалности.

Повече от 300 студенти от три професионални направления и пет специалности ще изпълнят учебните аудитории на Филиал Силистра през настоящата година!

На всички тях и на преподавателите им – здраве и много успехи в учебната и в научноизследователската дейност през годината!

На всички абсолвенти – сполука! Изпращаме ги с вяра, че тръгват със самочувствието на хора, които имат добра университетска подготовка, ясни критерии за успех и възможности за успешна професионална реализация!

На добър час!

Сподели: