Община Ветово иска да поднови оборудването и обзавеждането на ДСП - Сеново с проект по фонд "Социална закрила"

Днес в град Ветово започва раздаването на индивидуални контейнери за битови отпадъци

На 11.09.2021 г. (събота) в гр. Ветово започва раздаването на индивидуални контейнери за битови отпадъци. Предаването на контейнера ще става срещу подпис на живущ на адреса. Ако на адреса не бъде открит никой, контейнера може да бъде взет от общинска администрация. Обслужването (изхвърлянето на отпадъците от тях) на индивидуалните контейнери ще започне от 01.10.2021 г. Големите контейнери ще бъдат събрани на 21.09.2021 г.

Сподели: