Днес в Областна администрация - Русе приключи раздаването на запечатаните пакети с предварителните избирателни списъци

Днес в Областна администрация – Русе приключи раздаването на запечатаните пакети с предварителните избирателни списъци

Днес в Областна администрация Русе приключи раздаването на запечатаните пакети с предварителните избирателни списъци за изборите на 11 юли тази година за народни представители. От Областната управа бе създадена организация за доставяне на избирателните списъци от Главна дирекция „ГРАО“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Всички дейности по приемане и предаване на съответната документация бяха осъществени под ръководството, координацията и контрола на областния управител Борислав Българинов и главния секретар на администрацията Симеон Иванов.

Според хронограмата за провеждане на изборите общинските администрации трябва да обявят тези списъци на видно място в района на съответната избирателна секция и да ги публикуват на интернет страниците си в срок до 31 май. До тогава в Районната избирателна комисия могат да се регистрират и инициативните комитети.

Сподели: