Днес в Областния информационен център – Русе бе представен проект „Обединени сили за развитие на общността“, който се реализира от Клуб „Отворено общество“ – Русе

Днес в Областния информационен център – Русе бе представен проект „Обединени сили за развитие на общността“, който се реализира от Клуб „Отворено общество“ – Русе

Днес в Областния информационен център – Русе бе представен проект ACF 935 „Обединени сили за развитие на общността“, който се реализира от Клуб „Отворено общество“ – Русе.

Проектът се финансира от от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Проектът цели изграждане на партньорство между НПО, институции и медии за подкрепа на бежанците от Украйна и други уязвими групи на регионално ниво.

Проектът спомага за намаляване на отрицателните ефекти от войната в Украйна, като  дава възможност НПО и организациите в Русенска област да подпомогнат бежанците със всички способи: информация и услуги.

Проектът дава възможност да се направи актуален регистър за работещите НПО в региона и капацитета, с който разполагат. Освен в услуга на бежанците, този регистър би бил от полза за създаване на партньорства между самите НПО, между тях и институциите и всичко това в услуга на най- уязвимите групи в общността. Предвидената електронна платформа на български и украински език ще даде шанс на повече бежанци да намерят нужната им услуга при влизане в България при необходимост. За целта ще бъдат разпространени информационни материали на ГКПП Дунав мост и на Централна жп гара – Русе.

Продължителността на проекта е 12 месеца: 1 .08.2022г.- 1.08.2023 г.

Сума на финансиране: 18 007 евро.

Сподели: