Днес в ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий” – Две могили се проведе празникът „Денят на Чехия” по международен проект

На 31.10.2013 г. в ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Две могили се проведе празникът „Денят на Чехия”, посветен на чешкия партньор – страна по Проект „The Mole And The Queen“ за многостранно училищно партньорство по Програмата „Учене през целия живот” – секторна програма „Коменски”. Това е Mateřska škola Sluničko Sendražice – детска градина от гр. Колин, Чехия. Празникът бе подготвен от децата от подготвителна група…

Source: *119667.html

    

Сподели: