Светлана Ангелова и министър Бисер Петков откриха обновената детска градина в Баниска

Днес е неучебен и неприсъствен ден за ДГ „Първи юни“ в Баниска

На основание на чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 105, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование във връзка със Заповед № 758/28.11.2023 г. за частична отмяна на обявеното със Заповед № 754/27.11.2023 г. бедствено положение на територията на Община Две могили кметът на Община Две могили Божидар Борисов обяви 29.11.2023 г. за неучебен и неприсъствен ден за ДГ „Първи юни“ – с. Баниска. В останалите училища и детски градини на територията на Община Две могили ще бъде възобновен учебният процес. Копие от заповедта се изпрати на РУО на МОН – гр. Русе.

Сподели: