радиатор отопление

Днес започна отоплителният сезон в Русе

„Топлофикация Русе” ЕАД информира своите клиенти, че поради предстоящото понижение на температурите от 24.10.2018г. започна поетапно пускане на отоплението към своите абонати, като първо ще бъдат въведени социално ангажирани потребители, като училища, болници и детски градини и др.

Не е възможно да пуснем отоплението на обекти, чиито сградни инсталации са все още празни поради недовършени ремонти в сградите.

Използваме случая да напомним на всички потребители на топлинна енергия, че с цел по качествената работа на отоплителните инсталации е препоръчително до първоначалното затопляне на радиаторите същите да бъдат с отворени кранове. Така също е необходимо да бъдат обезвъздушени радиаторите и инсталациите.

През летния сезон бяха проведени редица планови мероприятия свързани с есенно-зимната подготовка на дружеството и успешното стартиране на отоплителния сезон. Извършени са планирани ремонтни дейности, както в самата централа, така и на повече от 50 точки от топлопреносната мрежа, като са отстранени дефектирали и корозирали участъци от топлопроводите. Извършена е рехабилитация и профилактика на всички абонатни станции собственост на дружеството, като са отремонтирани или подменени компрометирани и неработещи елементи от тях, в това число топлообменици, циркулационни помпи, различни видове арматура, елементи от системите за автоматично регулиране и др. Подсигурени са необходимите минимални количества от тръби, елементи и резервни части за топлопроводи и абонатни станции, даващи възможност за отстраняване на възникнали проблеми с топлоподаването в най-кратки срокове.

Сформирани са ремонтно-експлоатационни екипи позиционирани в различните топлофицирани райони на града. За периода от ефективното начало на отоплителния сезон до неговия край, всеки един от изброените екипи в извън работно време поддържа служители на домашно дежурство за реакция при възникване на спешни ситуации по топлопреносната мрежа.

Сподели: