Арт - кулинария в детска градина "Червената шапчица"

Днес изтича срокът за записване след първо класиране в детските градини и яслите в Русе

Община Русе напомня на участвалите в първо класиране за прием в детските градини, яслените групи и подготвителните градини в училищата, че днес 19.06.2020 г. изтича крайният срок за записване на класираните деца.

Ако родителят/ настойникът не потвърди приема в учебното заведение, в което е класирано детето, входящият номер се губи, а за участие в следващо класиране трябва да се подаде ново заявление.

Системата е отворена за регистрации и редакции на заявления до 28.06.2020 г. (вкл.). На 23.06.2020 г. (вторник) предстои обявяване на свободните места. Второто класиране ще бъде публикувано на 01.07.2020 г.

сн. Архив

Сподели: