Днес мюсюлманското изповедание отново поставя началото на националната кампания "Да споделим курбана си!"

Днес мюсюлманското изповедание отново поставя началото на националната кампания „Да споделим курбана си!“

Мюсюлманското изповедание отново поставя началото на националната кампания „Да споделим курбана си!“.

Чрез тази инициатива и на този Курбан Байрам бихме желали да достигнем до най-нуждаещите се хора в обществото.

Препоръчителната сума за курбан, определена от Комисията по социални дейности в Главното мюфтийство, е 450 лв. за дребен и 2700 лв. за едър рогат добитък. Можете да дарите и средства за колене на курбан в бедните африкански страни. За тях препоръчителната сума е 230 лв.

Курбанът, който дарявате чрез кампанията на Мюсюлманското изповедание, ще бъде заколен изричайки името на дарителя, с дуа в името на Аллах Теаля.

Аллах (Дж. Дж.) повелява: Отслужвай Намаз към твоя Господар и коли курбан (жертвено животно)!

Аллах да приеме курбана на всички вярващи и да бъде доволен от ибадета ви!

Дарения можете да направите по банковата сметка на Мюсюлманското изповедание:

ТЪРГОВСКА БАНКА “Д” ГР. СОФИЯ

IBAN: BG15DEMI92401000232957 /като посочите целта на дарението/, в касите на Районните мюфтийства и в Джамийските настоятелства.

Кампанията стартира на 10 май и ще продължи до 12 юни 2024 г.

Сподели: