Днес отново имаше акция по залавяне на безстопанствени кучета в Борово

Уважаеми жители на град Борово,

Във връзка със зачестилите сигнали до Общинска администрация Борово, за новопоявяващи се безстопанствени кучета на територията на общината, вследствие на недобросъвестни стопани, които не желаят и не полагат грижи за отглеждането им, и прибягват до свободното им пускане на различни места на територията на общината, днес отново се извърши съвместна акция по залавянето им.

Община Борово има сключен договор за възлагане на дейностите по общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета със Сдружение „Германо-Българска помощ за животните“ – гр. Русе.

Напомняме, че изпълнителят изпълнява следните действия и мероприятия, съгласно сключеният договор и действащото Българско законодателство:

  • Залавяне на безстопанствени кучета на територията на община Борово;
  • Транспортиране на заловените кучета до мястото на „обработка“;
  • Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация против бяс и поставяне на трайна маркировка;
  • Връщане на местата на неагресивни и здрави безстопанствени кучета;
  • Евтаназия на неизлечимо болни кучета;
  • Издаване на паспорт за всяко куче с отразени всички извършени манипулации.

Тези мероприятия ще продължават да се извършват, като ежегодно ще се осигурява финансов ресурс.

Сподели: