община-ветово-сграда

Днес, по повод изтичащ срок за подаване на заявления във връзка с предстоящите избори, Община Ветово е организирала дежурни служители във всички кметства

На 18 март(събота), във всяко кметство на територията на община Ветово, е осигурен дежурен служител, който ще обслужва избиратели, желаещи да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес или заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия. Това е последния ден, в който се приемат заявления за гласуване по настоящ адрес.

Съгласно заповедта на кмета, графикът на дежурствата е както следва:

– за град Ветово:
                – от 08:00 до 13:00 часа – Филиз Мехмед – гл. спец. „Гражданска регистрация“, тел.: 08161/27-53;
                – от 13:00 до 18:00 часа – Дениз Пехливанова – гл. експерт „Гражданска регистрация“; тел.: 08161/27-53;
– за град Глоджево, от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 18:00 часа – Айнур Джиниева – младши експерт „ГРАО“; тел.: 0879508088;
– за град Сеново, от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 18:00 часа – Моника Кулева – специалист „ГРАО“; тел.: 0879508085;
– за село Смирненски, от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 18:00 часа – Хедие Исмаилова – мл. експ. „КАНДФ“; тел.: 0878364865;
– за село Кривня, от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 18:00 часа – Тинка Илиева – специалист „Административно обслужване“; тел.: 08185 22-47;
– за село Писанец, от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 18:00 часа – Виолета Неделчева, кметски наместник на село Писанец; тел.: 0878363875.

Сподели: