Днес представители на Трейс АД посетиха великолепният Беленски мост и новият музей на Колю Фичето

Днес представители на Трейс АД посетиха великолепният Беленски мост и новият музей на Колю Фичето

Днес представители на Трейс АД посетиха великолепният Беленски мост и новият музей на Колю Фичето. Проф. д. ик. н. инж. Николай Михайлов, който е председател на Надзорния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД и председател на Обществения съвет на фондация „Трейс за хората“ остави едно истинско и мотивиращо послание в книга, посветена на майстора – светило Уста Колю Фичето!

Сподели: