Днес ректорското ръководство на Русенския университет „Ангел Кънчев“ проведе среща с представители на Тараклийския държавен университет

Днес ректорското ръководство на Русенския университет „Ангел Кънчев“ проведе среща с представители на Тараклийския държавен университет

Днес ректорското ръководство на Русенския университет „Ангел Кънчев“ проведе среща с представители на Тараклийския държавен университет (ТДУ) „Григорий Цамблак“, Р Молдова. На срещата присъстваха акад. Христо Белоев – ректор на Русенския университет, проф. д-р Пламен Кангалов и доц. д-р Десислава Атанасова – заместник – ректори; проф. д-р Юлияна Попова; представители на факултет „Бизнес и мениджмънт“. Гости на университета бяха доц. Мария Паслар – ректор на ТДУ; г-н Александър Боримечков – зам.-председател на район Тараклия/образование, култура и спорт/ и г-жа Лилия Сарсаман – началник на отдел „Образование“ в район Тараклия.

Ректорът на университета – акад. Христо Белоев, представи модерната база, съвременните ресурси за обучение и изследвания, дълголетните образователни традиции и авторитетната лидерска позиция на университета. Бяха обсъдени възможности за продължаване на дългогодишното сътрудничеството между двете институции, като ректорът заяви категоричната си подкрепа и ангажираност към развитието на ТДУ.

Подкрепата на Русенския университет за ТДУ „Григорий Цамблак“ датира още от периода на неговото създаване през 1994 г. Преподаватели от университета участват в първия сенат на висшето училище, оказва се непрекъсната методическа помощ за развитието на специалности в ТДУ, за кариерното развитие на преподавателите в ТДУ и за изграждане на неговата материална и информационна база.

През последните години усилията за утвърждаване на ТДУ са част от приетата Политиката за развитие на Русенския университет 2021-2023 г., утвърдена със заповед на Министъра на образованието и науката.

Русенският университет се ангажира с подкрепа не само на академичното развитие на ТДУ, а и с множество инициативи в полза на българската диаспора от Тараклийски район – съвместни културни и спортни събития, етнофестивали, гостувания на фолклорни състави, изложби и др. Тази многообразна дейност Русенският университет провежда в тясно сътрудничество с ръководствата на Община Русе, Русенска област и подкрепящи политически и неправителствени организации, които винаги са засвидетелствали своята безрезервна материална и духовна подкрепа за българската общност на територията на Р Молдова.

Сподели: